Forsiden Kontakt os

Om os | Fokusområder | Priser | Medarbejdere | Kontakt os |
Familieret

Det anbefales, at I får professionel hjælp til de økonomiske og juridiske overvejelser, som man bør have i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller ved ægteskabets ophør.

Ved ægteskabs indgåelse, er dette er blevet endnu mere vigtigt efter vedtagelsen af den nye ægtefællelov, der trådte i kraft 1.1.2018, og hvor blandt andet den anden parts gæld, herunder studiegæld m.m. får indvirkning på delingsformuens størrelse ved separation/skilsmisse. Man skal således før ægteskabet indgåelse vurdere og overveje, om man har brug for en ægtepagt, som er en bindende juridisk aftale, hvor ægtefællerne regulerer, hvordan ens formue skal fordeles i tilfælde af separation, skilsmisse eller ved en af ægtefællernes død. Parterne skal således være enige om de forhold, som de ønsker at regulere i en eventuel ægtepagt.

Ved ægteskabets ophør, er der en række juridiske forhold, som I skal være opmærksom på. I skal blandt andet swikr jer, at papirerne til Familieretshuset (før 1.4.2019 Statsforvaltningen) er udfyldt korrekt, og indsendt digitalt, da en ansøgning om separation/skilsmisse ellers afvises, medmindre man er undtaget fra kravet om digital post, ligesom der skal tages stilling til typisk skifte af delingsformuen (tidligere fællesboet) og/eller eventuel udtagelse af særeje.

Særligt vigtigt er det, at I har klarhed/er enige om, hvor jeres barn/børn, som I normalt begge har forældreremyndig-heden over,  skal bo og fastlæggelse af samvær generelt, men også i ferier, Jul, Nytår, Påske m.m.
På Familieretshusets hjemmeside kan I finde aftaler til fastlæggelse af bopæl, samvær m.m., men det tilrådes at søge professionel rådgivning forinden.

Advokatfirmaet H-E Andersen og Co har stor erfaring indenfor familieret og hjælper gerne i din/jeres sag.

Ring til os på telefon56 14 32 00 eller skriv en e-mail til advo@h-eandersen.dk

 
Kontakt os gerne for pris m.m.,herunder få et uforpligtende tilbudSolrød
Solrød Strandvej 79
2680 Solrød Strand
Tel. 56143200
Hvalsø
Hovedgaden 23
4330 Hvalsø
Tel. 46409200
E-mail: advo@h-eandersen.dk
CVR-nr. DK 15 76 85 41
Bank: 4865 3349500817