Forsiden Kontakt os

Om os | Fokusområder | Priser | Medarbejdere | Kontakt os |
Bopælsret, forældremyndighed over- og samvær med barn

 

Vi henviser først og fremmest til informationssiderne www.barnogfar.dk og www.barnogmor.dk. Disse hjemmesider er udarbejdet af Advokatfirmaet H-E Andersen og Co som generel oplysning om bopæls-, samværs-, forældremyndigheds- og børnebidragsreglerne.

Pr. 1.4.2019 er Lov om Familieretshuset trådt i kraft. Det betyder, at blandt andet de opgaver, som Statsforvaltningen tidligere varetog indenfor områderne aftaler om forældremyndighed, bopæl og samvær m.m., nu varetages af Familieretshuset, der visiterer indkomne sager efter 3 spor; § 5: grøn (parterne er enige); § 6: gul (der er konflikter mellem parterne); og § 7: rød (komplekse og højt konfliktniveau).

Familieretshuset kan træffe afgørelser i sager, hvor parterne er enige, men henviser sagen til Familieretten til afgørelse, når sagen er oplyst, parterne ikke har fundet en løsning på deres uenighed og der skal træffes afgørelseom enten forældremyndighed, barnets bopæl, eller samvær, når afgørelsen vil være indgribende for barnet.

I § 7-sager, hvor der sker tværfaglig behandling, skal Familieretshuset, når sagen er oplyst og der ikke vurderes at være grundlag for at fortsætte det tværfaglige arbejde med parterne, indbringe sagen for Familieretten til afgørelse.

Indleder Familieretshuset en sag efter § 24 (Kommunernes initiativret), beskikker Familieretshuset en avokat for parterne.

Advokat Hans-Erik Andersen
Hans-Erik Andersen
Advokat (L)

Som familieretsadvokat igennem adskillige år, har jeg bistået mange forældre med at sikre deres bopælsret over barnet. Ethvert barn har brug for en primær omsorgsperson, hvilket ved uenighed fastsættes i Familieretten. Retsbehandlingen sker kun i tilfælde af, hvor forældrene ikke er enige om, hvem der skal have bopælsretten.

I forbindelse med en retstvist, kan der beskikkes en advokat, såfremt man opfylder nogle økonomiske betingelser, hvilket i 2019 er:

  • Årsløn under                          ændres   351.000 kr.
  • Dersom du har forsørgelsespligten over flere børn end det barn som sagen omhandler, forhøjes beløbet med 52.000 kr. pr. barn

Mange forældre kan derfor få min bistand i Retten helt gratis og uden egenbetaling. 


Bliv ringet op (gratis)Solrød
Solrød Strandvej 79
2680 Solrød Strand
Tel. 56143200
Hvalsø
Hovedgaden 23
4330 Hvalsø
Tel. 46409200
E-mail: advo@h-eandersen.dk
CVR-nr. DK 15 76 85 41
Bank: 4865 3349500817